ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Rejestry, ewidencje i archiwa